Gdańskie Studia Azji Wschodniej

W dniu dzisiejszym z prawdziwą przyjemnością 😉 udostępniamy Wam, za zgodą Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego – Redaktor Naczelnej Pani Joanny Kamień, artykuł naszego autorstwa. Tekst na temat: „Chińskie sztuki walki w Chenjiagou – refleksje z wypraw do źródeł powstania stylu Chen Tai Chi Chuan”, który ukazał się w Gdańskich Studiach Azji Wschodniej (9/2016, s. 167-178), powstał na bazie naszych doświadczeń z treningu i podróży po Chinach.


Antonowicz_Dzieciatko_SANBAO


Dla bliżej zainteresowanych przypominamy również nasze relacje z podróży treningowych do Chin:

relacja z I wyprawy treningowej do Chin
relacja z II pobytu we wiosce Chenjiagou.

Gorąco zachęcamy do lektury (kliknij: link do artykułu). Mamy nadzieję, że tekst ten obali pewne mity, być może sprowokuje do refleksji i dyskusji, ale także przybliży Wam nasze (SANBAO) podejście do treningu sztuk walk. Chcielibyśmy również, aby był on dla osób podejmujących u nas naukę Tai Chi i Kung Fu wstępem do teoretycznego poznania nieocenionych zalet uprawiania sztuk walk, a także angażowania się w tą ścieżkę rozwoju osobistego, która kształtuje zarówno naszą kondycję fizyczną, jak również determinuje naszą osobowość 😉

Miłej lektury!!!

Paweł Antonowicz i Adam Dzieciątko
Trenerzy Akademii SAN BAO w Gdańsku


Streszczenie

W artykule przedstawione zostały refleksje z wizyt treningowych instruktorów Akademii Sztuk Walk SANBAO we wiosce Chenjiagou, znajdującej się w prowincji Henan w środkowych Chinach. Ponad 25-letnia praktyka chińskich sztuk walk pozwoliła autorom opracowania na subiektywną ocenę korzyści podejmowania tej aktywności ruchowej. Podjęli oni również próbę oceny różnic w podejściu do treningu osób praktykujących Tai Chi w Europie i Chinach. Artykuł sięga swoją treścią do źródła Chen Tai Chi Chuan, opisu miejsca z którego wywodzą się inne odmiany tej sztuki walki, m.in. popularne na całym świecie Yang Tai Chi Chuan. Miejsca, w którym od dziewiętnastu pokoleń przekazywano w ramach jednej rodziny sekret treningu Chen Tai Chi Chuan. I w końcu miejsca, w którym jeszcze dzisiaj można odczuć niezwykłą atmosferę tej starej, jakże pięknej, tradycyjnej i pierwotnej sztuki walki. Wioska Chenjiagou być może jest już dzisiaj ostatnim reliktem chińskiej kultury i sztuki, którą bynajmniej nie interesują się przedstawiciele młodego pokolenia Państwa Środka.

Summary

The article presents reflections of SANBAO Academy’s instructors after spending training time in Chenjiagou village, located in Henan province in central China. Over 25-year-old practice of Chinese martial arts allowed the authors to develop a subjective evaluation of the benefits from making physical activity. They also made an attempt to evaluate the differences between the attitude to the training of people practicing Tai Chi in Europe and China. The article reaches with its content to the source of Chen Tai Chi Chuan and describes the place from which derive a variety of different martial arts, including popular all over the world Yang Tai Chi Chuan, the place where nineteen generations passed within a family secret training of Chen Tai Chi Chuan. And finally, where even today you can feel the atmosphere of this old, beautiful, traditional and original martial art. Today, the Chenjiagou village is perhaps the last relic of Chinese culture and art, which is by no means not interesting for the representatives of the young generation of the Middle Kingdom.